Palovamma

Palovamman synty ja yleisyys

Palovamma on lämmön tai syövyttävän kemiallisen aineen aiheuttama paikallinen kudostuho.

Suomessa hakeutuu palovamman johdosta lääkärin hoitoon vuosittain noin 13 000 henkilöä. Sairaalahoitoon joutuu noin 1 300, joista lähes puolet on lapsia. Hengenvaarallisia palovammoja sattuu vuosittain noin 100.


Palovamman jälkeen

Onnettomuuden jälkeen palovamman kokenut on yllättäen uudessa tilanteessa. Vammat, kivut, lukuisat erilaiset hoidot ja kuntoutus aiheuttavat hämmennystä ja kysymyksiä. Varsinkin vaikeissa palovammoissa kuntoutuminen on hidasta ja epävarmuus tulevasta saattaa verottaa muutenkin vähentyneitä voimavaroja.

Palovamman laajuus ja syvyysaste vaikuttaa siihen, kuinka pitkäaikaiseksi toipuminen ja kuntoutuminen muodostuu. Vaikea ja ehkä näkyväkin palovamma voi vaikuttaa elämään vuosien ajan ja siihen soputuminen voi viedä pitkään.

Lue lisää Vaikeat palovammat -oppaasta.

Opas on tarkoitettu vaikean palovamman kokeneelle henkilölle, hänen perheelleen ja läheisilleen. Oppaassa käsitellään vaikeiden palovammojen hoitoa, niistä kuntoutumista ja eri tukimuotoja.

Opas on luettavissa netissä ja tilattavissa Allergia-, iho- ja astmaliitosta.


Palvelupolkumalli- tietopaketti palovammalasten perheille